Ratkaisukeskeisiä asiakastyön menetelmiä

Ratkaisukeskeisiä asiakastyön taitoja kehitetään kahden päivän koulutuksessa, jossa harjoitellaan tärkeimpiä ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Ensimmäinen päivä käytetään menetelmien opetteluun.

Toinen päivä on kaksi-kolme viikkoa ensimmäisen jälkeen, jolloin koulutettavat ovat päässet harjoittelemaan oppimiaan menetelmiä asioita omassa arjessaan/asiakastyössään ja pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja havaintojaan sekä puimaan heränneitä kysymyksiä. Toisena päivänä opitaan myös lisää ratkaisukeskeisistä menetelmistä.

Ratkaisukeskeisten menetelmien toimivuus on helposti todettavissa. Tässä koulutuksessa harjoitellaan ratkaisukeskeisiä asiakastyön taitoja luennolla istumisen sijasta. Taito tulee harjoittelemalla, kokemisen kautta.

Voit myös tilata oman yhteisösi tarpeisiin räätälöidyn asiakastyötaitojen koulutuksen.

Scroll to Top