Psykoterapia

Kun asiat ovat painaneet jo pidempään ja kun olet valmis pitkäjänteiseen työskentelyyn, on hyvä hetki hakeutua psykoterapiaan. Psykoterapiaa voi saada kokonaan itsemaksavana asiakkaana, tai Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Kuntoutuspsykoterapiaan hakeuduttaessa varaat ensiksi ajan psykiatrilta.

Kolmen kuukauden hoitokontaktin jälkeen psykiatri voi kirjoittaa kuntoutuspsykoterapiaa puoltavan b-lausunnon. Jo tuon kolmen kuukauden aikana kannattaa etsiä sopivaa psykoterapeuttia. Psykoterapia ei ole vain tekniikaa ja menetelmiä, vaan hyvin tärkeä merkitys on sillä, että voit olla oma itsesi, tulet kuulluksi ja psykoterapeutin käyttämät menetelmät tuntuvat sinulle sopivilta.

Kun sopiva terapeutti on löytynyt, täytät oman kuntoutuspsykoterapiahakemuksesi ja toimitat sen Kelaan yhdessä psykiatrin b-lausunnon kanssa. Toisena ja kolmantena kuntoutusvuotena riittää oma- tai työterveyslääkärin b-lausunto.

Mitä ratkaisukeskeinen psykoterapia on?

Ratkaisukeskeisinä psykoterapian menetelminä voidaan käyttää mm. mielikuvaharjoittelua, uudelleenmäärittelyä, ulkoistamista, tarinoita, asteikkoa, piirtämistä…

Työtapoihini psykoterapiassa kuuluvat mm. tarkentavat kysymykset, tilanteen kuvaaminen paperille, tavoitteistaminen ja välitehtävät. Työskentely etenee asiakkaan vauhtia. Minulle asiakas on oman elämänsä asiantuntija.

Tavanomainen tapaamisaika psykoterapiassa on 45 min/kerta. Toisinaan on hyödyllistä tavata pidempi aika kerrallaan, jolloin varaamme tapaamiseen 90 min.

Psykoterapian tavoitteena on auttaa asiakasta oppimaan uusia toimintatapoja ja toimivia ajattelumalleja, jotta asiakkaalla on paremmat lähtökohdat ja enemmän taitoja kohdata elämänsä tulevat tapahtumat. Psykoterapiassa olennaista on myös toivon ja omien vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen.

Toimitilani on Lohjan keskustassa, mutta psykoterapia ei ole paikkaan sidottua. Voimme hyvin lähteä kävelylle, tehdä puutarhatöitä, retkeillä järven rannalle, tai muuta sellaista.

Ihminen itse tietää ongelmiinsa ratkaisun, hän ei vain tiedä, että hän tietää.
Milton H. Erickson

Sinulla on oikeus voida hyvin ja elää omanlaistasi elämää.

Kastele kukkasia, älä rikkaruohoja.

Psykoterapeutti – auttava ammattilainen

Elämän luonnolliseen kulkuun sisältyy erilaisia vaiheita, tapahtumia ja kehityskriisejä. Läheiset ovat perinteisesti jakaneet asioita keskenään. Ammatillinen kuuntelija keskittyy kokonaan sinun asioihisi ja tunteisiisi, mikä useimmista tuntuu miellyttävältä. Ammatillinen vierelläkulkija voi ulkopuolisena kiinnittää huomiota eri asioihin kuin läheiset ja tuoda uusia näkökulmia ja mittasuhteita tilanteeseen. Voit puhua mm. parisuhteeseen, eroon, ikäkriisiin, opiskelu- ja työasioihin, eläkkeellejäämiseen liittyvistä asioista. Kaikesta, mikä mieltäsi painaa.

Psykoterapiassa tapaamisia on tarpeen mukaan – yksikin tapaaminen voi riittää. Ratkaisukeskeisiin psykoterapian menetelmiin liityviä ominaisuuksia ovat mm. asiakkaan arvostaminen, voimavarojen löytäminen, tulevaisuuteen suuntautuminen, poikkeuksien tunnistaminen ja edistymisen huomiointi.

Scroll to Top