Työnohjaus

Työnohjaus on keino lisätä hyvinvointia – mikä vähentää poissaoloja – lisää yrityksen tuottavuutta ja pidentää työuraa. Työnohjaus lisää työn mielekkyyttä, mikä taas sitouttaa työhön ja työn kehittämiseen! Parhaimmillaan työnohjauksessa edetään kehittämään hyvää vielä paremmaksi, työnohjausta käytetään kuitenkin myös kriisiytyneiden tilanteiden purkamisessa.

Työnohjausta voi tilata joko esimies (työyhteisö- tai yksilötyönohjaus) tai työntekijä (yksilötyönohjaus).

Työnohjaus edistää mm:

  • ammatillista kasvua
  • yhteistyövalmiuksia, vuorovaikutustaitoja
  • työroolien ja ammatti-identiteetin selkiyttämistä
  • työhön liittyvien ongelmien käsittelyä
  • työmotivaatiota
  • työssä viihtymistä
  • työmenetelmien hallintaa ja työn kehittämistä
  • esimiesten ja alaisten vuoropuhelua
  • johtoryhmän työskentelyä

Työnohjausta tarjoan yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöohjauksena, yleensä 90 min kerrallaan.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tulevaisuussuuntautunutta ja yhteisön ongelmien sijasta keskitytään suunnittelemaan toimivampia ratkaisuja  olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen sekä tähän tavoitteeseen vievien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Työnohjauksen tavoitteet laatii ohjattava, ryhmä tai työyhteisö yhdessä työnohjaajan kanssa.

Työhyvinvointiasioista lisää Koulutus -sivulla!

Scroll to Top